Zarząd


Prezes Zarządu Spółki Pierwszej Kadencji – Arkadiusz Stasica

Kadencja na lata: 2022 – 2025

  • Sprawy niezastrzeżone dla innych organów Spółki należą do kompetencji Zarządu.
  • Do obowiązków Zarządu należy w szczególności przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników oraz Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z działalności za ubiegły rok obrotowy sprawozdania o wydatkach w zakresie przewidzianym art. 17 ustawy o zasadach zarządzania.
  • Prezes Zarządu dokonuje jednoosobowo czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Anna Wojnar
Data wytworzenia 2022-07-14
Opublikował w BIP Anna Wojnar
Data opublikowania 2022-07-14 12:41:00
Ostatnio zaktualizował Anna Wojnar
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-07 09:10:20
Liczba wyświetleń 288
Historia zmian ZOBACZ