Uprawnienia Spółki


Poza podstawowym celem Spółka może również: 

  • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne w celu rozbudowy, nadbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu; 
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki; 
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, które nie stanowią własności Spółki; 
  • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jej współwłasność; 
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;
  • dzierżawić społecznej agencji najmu lokale mieszkalne w celu wynajmowania tych lokali osobom fizycznym wskazanym przez gminę na zasadach określonych w rozdziale 3a Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa w przypadku, gdy z budową lokalu nie było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust. 1-2b lub art. 29a tej ustawy.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2022-07-14
Opublikował w BIP Anna Wojnar
Data opublikowania 2022-07-14 13:49:29
Ostatnio zaktualizował Anna Wojnar
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-07 09:13:05
Liczba wyświetleń 144
Historia zmian ZOBACZ