Klasyfikacja działalności Spółki


Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 • działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
 • przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 • wykonanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (PKD 43.13.Z),
 • wykonanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 • wykonanie instalacji wodno–kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 • wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 • wykonanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3.Z),
 • wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowalne, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 • działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2022-07-14
Opublikował w BIP Anna Wojnar
Data opublikowania 2022-07-14 13:53:49
Ostatnio zaktualizował Anna Wojnar
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-07 09:13:29
Liczba wyświetleń 133
Historia zmian ZOBACZ