Podstawa działalności


Spółka SIM „KZN-Wielkopolska” jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka kapitałowa),  do której stosuje się zasady wynikające z ustawy z dnia 15 wrzesnia 2022 r. kodeks spółek handlowych ( t.j. Dz. U. 2022 poz.1467 ze zm.).

 

Ponadto Spółka działa w oparciu o następujące ustawy i regulacje prawne:

  • Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa  ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. 2021, poz.1961 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 172 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 679 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwięć moieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 377 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. 2021.poz. 1933 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1538 ze zm.0);
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2158 ze zm. ).

 

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Anna Wojnar
Data wytworzenia 2022-07-14
Opublikował w BIP Anna Wojnar
Data opublikowania 2022-07-14 13:37:30
Ostatnio zaktualizował Anna Wojnar
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-07 09:10:54
Liczba wyświetleń 284
Historia zmian ZOBACZ